top of page
  • Đầu tư mua bán

Những câu nói bất hủ của Zig Ziglar

1- Bạn có thể có mọi thứ mình muốn trong cuộc sống nếu sẵn sàng giúp người khác có được cái họ muốn.

2- Khi bạn ngừng theo đuổi những điều sai trái bạn cho những điều đúng một cơ hội đến với bạn.

3- Thái độ của bạn, không phải năng khiếu của bạn sẽ quyết định địa vị của bạn.

4- Nếu dám mơ ước bạn có thể đạt được nó.

5- Khi bạn biết mình đang đi về đâu nghĩa là bạn đã đi được một nửa chặng đường đến thành công.

6- Bạn sinh ra để giành chiến thắng, nhưng để trở thành một người chiến thắng, bạn phải lập kế hoạch để chiến thắng.

7- Điều tốt đẹp đến với những ai tin tưởng, điều tốt đẹp hơn đến với những ai kiên trì, và điều tốt đẹp nhất đến với những ai không bỏ cuộc.

8- Đừng đổ lỗi cho ai trong đời. Người tốt cho bạn hạnh phúc. Người xấu cho bạn kinh nghiệm. Người tồi tệ nhất cho bạn bài học. Và người tốt đẹp nhất cho bạn kỷ niệm.

9- Mọi người không mua hàng theo lý trí. Họ mua vì cảm xúc.

10- Người ta thường nói động lực không kéo dài mãi. Nó cũng giống như việc tắm rửa – đó là lý do chúng tôi khuyên bạn nên làm việc đó mỗi ngày.

11- Hãy nhớ rằng thất bại là một sự kiện, không phải là một con người

Zig Ziglar những câu nói truyền cảm hứng

#ZigZiglar #ThanhCong #ThaiDo #UocMo #MucTieu #GiupDoNguoiKhac #KienTri

62 views0 comments
bottom of page