binh
Jan 21, 2018

Yếu tố thành công

0 comments

 

Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Để có được nó, ta cần phải có một thái độ sống tích cực, một khát vọng cháy bỏng và cả sự chấp nhận.

Jennifer Leigh Youngs

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon