binh
Jan 27, 2018

Xây dựng uy tín

0 comments

Mất 20 năm để xây dựng uy tín, nhưng chỉ cần 5 phút là có thể huỷ hoại nó. Nếu con nghĩ đến điều này, con sẽ làm mọi việc khác đi. Warrent Buffett

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon