dautubatdongsan
Dec 26, 2018

Xác định mục tiêu cụ thể

0 comments

Hãy nhận diện những điều bạn thật sự mong muốn. Nó sẽ giúp bạn không xa vào những mục tiêu mơ hồ, mà chỉ tập trung vào mục tiêu thực sự. William Moulton Marsden

 

Xác định mục tiêu cụ thểXác định mục tiêu cụ thể
Xác định mục tiêu cụ thể

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon