binh
Sep 17, 2018

Ý nghĩ làm nên thái độ sống

0 comments

Chính những ý nghĩ ẩn sau lời nói làm nên thái độ sống của bạn. Jeffrey Gitomer

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon