binh
Nov 23, 2018

Tình yêu thương

0 comments

Một trái tim tràn đầy luôn có chỗ cho mọi thứ, nhưng một trái tim trống rỗng thì không có chỗ cho bất cứ điều gì. Antonio Porchia

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon