binh
Aug 27, 2018

Tin vào chính mình

0 comments

Nếu tôi mất niềm tin vào chính mình, cả đất trời sẽ chống lại tôi. Emerson

 

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon