binh
Feb 24

Thói quen của từng người

0 comments

Bản chất con người đều giống nhau, chỉ có thói quen của từng người mới làm họ khác nhau Khổng Tử

 

Thói quen của từng người khác nhau - Khổng TửThói quen của từng người khác nhau - Khổng Tử
Thói quen của từng người

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon