binh
Jun 18

Theo đuổi đam mê

0 comments

Người thành công không sợ mạo hiểm. Họ không sợ đầu tư thời gian, tiền của và suy nghĩ để theo đuổi những thứ họ đam mê Thomas C. Corley

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon