binh
Aug 20, 2018

Thay đổi về tinh thần

0 comments

Bước đầu tiên để tách khỏi một môi trường sống không phù hợp là chế ngự nó về mặt tinh thần nhằm vượt lên trên những giới hạn của nó. Orison Swett

 

Thay đổi về tinh thầnThay đổi về tinh thần

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon