binh
Feb 3

Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ, dù nhỏ nhất, ở người khác

0 comments

Đắc Nhân Tâm #27 - Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ, dù nhỏ nhất, ở người khác Dale Carnegie

 

Đắc nhân tâm - Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ, dù nhỏ nhất, ở người khácĐắc nhân tâm - Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ, dù nhỏ nhất, ở người khác
Đắc nhân tâm - Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ, dù nhỏ nhất, ở người khác

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon