binh
Jan 6

Thành thật khen ngợi và biết ơn người khác

0 comments

Đắc nhân tâm #2 - Thành thật khen ngợi và biết ơn người khác Dale Carnegie

 

Đắc nhân tâm - thành thật khen ngợi và biết ơn người khác

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon