binh
Feb 11

Sự yêu thương mà bạn trao đi

0 comments

Quan trọng không phải là sự yêu thương mà bạn xây dựng. Quan trọng là sự yêu thương mà bạn trao đi. Nikola Tesla

 

Sự yêu thương mà. bạn trao điSự yêu thương mà. bạn trao đi
Sự yêu thương mà bạn trao đi

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon