binh
Dec 23, 2017

Sự tha thứ

0 comments

Khi thực hành sự tha thứ, kẻ thù chính là người thầy tốt nhất của ta. Dalai Lama

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon