binh
Jun 2

Sử dụng thời gian

0 comments

Những người ngu ngốc chờ đợi thời gian, những người lười biếng mất thời gian và những người thông minh sử dụng thời gian. Sưu tầm

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon