binh
Dec 5, 2017

Người trí tuệ

0 comments

Cũng như ngọn núi đá, không lung lay bởi gió. Người trí không lay động, trước những lời khen chê. Cũng như hồ nước sâu, nước trong sâu tĩnh lặng. Người trí tâm tĩnh lặng, sau khi nghe Giáo pháp. Đức Phật

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon