dautubatdongsan
Sep 28, 2017

Nghệ thuật dùng người

0 comments

 

KHÉO CAI TRỊ KHÔNG CẦN UY VŨ, CHIẾN TRẬN TÀI KHÔNG CỨ CĂM HỜN. THẮNG NGƯỜI ĐÂU TẠI TRANH HƠN. DÙNG NGƯỜI KHÉO CHỖ BIẾT TÔN TRỌNG NGƯỜI. THẾ LÀ CHẲNG GANH TÀI VẪN THẮNG, THẾ LÀ KHIÊM MÀ VẪN TRỊ NGƯỜI. THẾ LÀ KẾT HỢP VỚI TRỜI, THẾ LÀ DIỆU PHÁP CỦA NGƯỜI THỜI XƯA. --- ĐẠO ĐỨC KINH, LÃO TỬ—

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon