binh
Dec 13, 2018

Lý tưởng của riêng mình

0 comments

Lý do duy nhất khiến người khác vùi dập lý tưởng của tôi là vì họ không có lý tưởng của riêng mình. Jeffrey Gitomer #QuandiemsongYES

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon