binh
Aug 21, 2018

Lời Phật dạy - Tình yêu thương

0 comments

Suy nghĩ biểu hiện thành lời nói;

Lời nói biểu hiện thành hành động;

Hành động phát triển thành thói quen;

Và thói quen tôi rèn nên tính cách.

Vì vậy hãy quan tâm hết mực tới suy nghĩ.

Để cho suy nghĩ bắt nguồn từ tình yêu thương,

Sinh ra trong sự quan tâm tới tất cả chúng sinh.

Đức Phật

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon