binh
Jan 30, 2018

Lời hứa và thực hiện

0 comments

Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể thực hiện. Publilius Syrus

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon