binh
Oct 6, 2017

Lo lắng

0 comments

Lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại. Sưu tầm

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon