binh
2 days ago

Lãnh đạo để hướng đến mục tiêu chung

0 comments

Tố chất của lãnh đạo là khả năng truyền cảm hứng cho người khác cùng làm việc với nhau như một nhóm - để hướng đến mục tiêu chung.

Harold S. Geneen

 

Lãnh đạo để hướng đến mục tiêu chung Harold GeneenLãnh đạo để hướng đến mục tiêu chung Harold Geneen
Lãnh đạo để hướng đến mục tiêu chung

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon