binh
Jul 15

Không bỏ cuộc

0 comments

Không quan trọng bạn thất bại bao nhiêu lần. Mỗi lần thất bại là một lần bạn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thông minh hơn. Bạn chỉ cần đúng một lần thôi, chỉ cần một lần mà thôi.

Mark Cuban

 

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon