binh
Oct 7

Hình thành thói quen đạt mục tiêu

0 comments

Đừng đầu hàng lý lẽ ngụy biện. Hãy quay lại sửa chữa sai lầm và hình thành những thói quen sẽ khiến mục tiêu của bạn có thể đạt được.

Vince Lombardi

 

Hình thành thói quen tốt để đạt mục tiêu Vince LombardiHình thành thói quen tốt để đạt mục tiêu Vince Lombardi
Hình thành thói quen tốt để đạt mục tiêu

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon