binh
Jan 8, 2018

Đứng dậy sau vấp ngã

0 comments

Không vấp ngã trong cuộc sống là một điều rất tốt. Nhưng vấp ngã để rồi đứng dậy đi vững vàng hơn lại càng tốt hơn. Hạt giống tâm hồn

 

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon