binh
Jan 14, 2018

Đánh giá con người

0 comments

Đừng đánh giá tôi dựa trên những thành công tôi đạt được, mà hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi vấp ngã và đứng dậy. Nelson Rolihlahla Mandela

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon