binh
2 days ago

Chúng ta sẽ sống mãi qua những gì chúng ta cho đi

0 comments

Chúng ta nhất thời tồn tại qua những gì chúng ta có, nhưng chúng ta sẽ sống mãi qua những gì chúng ta cho đi.

Douglas M. Lawson

 

Chúng ta sẽ sống mãi qua những gì chúng ta cho đi Chúng ta sẽ sống mãi qua những gì chúng ta cho đi
Chúng ta sẽ sống mãi qua những gì chúng ta cho đi

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon