binh
Mar 10

Chuẩn bị vẫn tốt hơn là bị bất ngờ

0 comments

Không có gì là chắc chắn nhưng tư thế chuẩn bị thì vẫn tốt hơn là bị bất ngờ Donald Trump

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon