binh
Apr 23

Chinh phục nghịch cảnh

0 comments

Đấu tranh với nghịch cảnh, và chinh phục chúng, là hạnh phúc lớn nhất của con người Samuel Johnson

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon