dautubatdongsan
Sep 25, 2017

Chiến thắng, thành công

0 comments

Khi bạn thấy hạnh phúc với những gì đang làm, bạn đã là người chiến thắng. Khi bạn thực hiện những công việc của mình với tình yêu, niềm đam mê và sự kiên trì, bạn đã là một người thành công.

Jack Canfield

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon