binh
Jun 24

Cải thiện giá trị cuộc sống của người khác

0 comments

Người thành công cho đi thời gian của mình mà không trông đợi lợi lộc tài chính. Họ quan tâm tới việc cải thiện giá trị cuộc sống của người khác hơn là cuộc sống của chính họ Thomas C. Corley

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon