binh
Jan 1, 2018

Cách ứng xử

0 comments

THỜI GIAN quyết định những người bạn sẽ gặp trong đời. TRÁI TIM quyết định những người bạn muốn có trong đời. CÁCH ỨNG XỬ quyết định ai sẽ là người ở bên cạnh bạn cả đời. Khuyết danh

 

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon