binh
Nov 12, 2017

Cách cư xử

0 comments

Muốn được người khác đối xử thế nào thì hãy đối với họ thế ấy. Matthew 7:12

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon