binh
Aug 5, 2018

Cách bạn yêu thương

0 comments

Thước đo yêu thương không phải là bạn yêu được bao nhiêu người, mà là cách bạn yêu mỗi người ra sao. Khuyết Danh

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon