binh
Aug 29, 2018

Bạn luôn có lý

0 comments

Dù bạn nghĩ rằng mình có hay không có khả năng... thì bạn vẫn là người có lý. Henry Ford

 

 

New Posts

TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương - Vietnam | binh@starland.vn | 0913-163-158 |Bitcoin| Bitcoin Cash |Ethereum | Litecoin | Đào tiền điện tử 

© 2017 bởi Nguyễn Như Bình. www.dautumuaban.com

  • Facebook Social Icon